Old El Paso och Viaplay kampanj 


Kampanjen arrangeras av
General Mills Scandinavia AB
August Barks Gata 6
421 32 Västra Frölunda

I samarbete med Viaplay.

Genom att delta i kampanjen godkänner du nedan regler och tävlingsvillkor samt bekräftar att du har tagit del av information om hur General Mills behandlar dina personuppgifter behandlas enligt svensk lag för att administrera kampanjen. 

Kampanjperiod

  • Kampanjen pågår från den 24 augusti till den 15 december 2020.

 

Pris

Priset när man vinner tävlingen är en värdekod till en månad gratis Viaplay abonnemang med det totala värdet av 109 kr. 10 000 koder finns att vinna i norden. Tre vinnare väljs ut varje dag under hela kampanjperioden. 

Tävlingsdeltagare

  • För att delta i tävlingen krävs att du:
  • - Är över 18 år
  • - Bor och är folkbokförd i Sverige
  • - Inte är anställd av General Mills eller Viaplay

 

Hur fungerar det?

Samla familjen till middagsbordet, framför Tv:n för er Viaplay-stund och i soffan för Gather La Familia spelet!
1. Skanna QR-koden som finns på Old El Paso skyltmaterial eller följ länken på Old El Pasos hemsida www.oep.se så länkas du vidare till Idfyed. 
2. Skapa ett konto/logga in via Idfyed för att spela Old El Paso Gather La Familia spelet!
3. Spelet går ut på att snurra på hjulet tills alla familjemedlemmar i spelet är samlade i soffan. Om du får en dubblett av en familjemedlem förlorar du rundan. Men de goda nyheterna är att du kan spela spelet en gång varje dag under hela kampanjperioden! 
4. Samlar du alla familjemedlemmar i soffan skickas du vidare för att besvara frågan varför just du ska vinna värdekoden för en månad gratis Viaplay. 
Ingen person kan vinna mer än ett pris. Vinsten gäller bara för nya Viaplay-kunder till 15 december 2020, 1 kod per kund. Efter den fria månaden fortsätter Viaplay för 109 kr/månad. Avsluta ditt abonnemang när du vill.

Få din vinst

Vinnaren kontaktas på den mail som angavs vid inloggadet via Idfyed. Högst en vecka efter det att du spelat och vunnit får du din Viaplay värdekod på mailen.
Ogiltigt deltagande
Vid felaktigt användande stängs deltagarens konto av. Om arrangören misstänker fusk eller olämpligt beteende som går emot reglerna har arrangören rätt att diskvalificera deltagaren.

 

Allmänna villkor

Genom att registrera dig på kampanjsidan godkänner du din medverkan i kampanjen och aktuella villkor. Arrangören kan kontakta registrerade användare för att informera om kampanjen. Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster. Vinsten är personlig och kan inte överlåtas till annan person.
General Mills eller Viaplay tar inte ansvar för konsekvenserna för eventuella tekniska svårigheter eller problem att delta i tävlingen eller som påverkar resultatet vid medverkan i denna tävling.

 

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

Arrangören, andra enheter eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt till denna kampanjsida ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen.

 

GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som din mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka ut vinsten för tävlingen. Vi får dina uppgifter genom att använda Idfyed som inloggningstjänst till tävlingen. Idfyed är en identitetstjänst som gör det möjligt med enkel och säker identifiering, utan att någonsin riskera användarens integritet.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas hos Old El Paso tills tävlingen är avslutad och hos Idfyed så länge du har ett Idfyed-konto.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är DP Agency AB, org.nr: 556857-8099. Du har rätt att kontakta DP Agency om du vill ha ut information om uppgifter de besitter, för att begära rättelse, överföring eller för att begära begränsning av behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta DP Agency på info@digitalpeople.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy på https://www.generalmills.com/company/privacy-policies/privacy-policy-se.

 

Ansvar och rättigheter

Arrangören ansvarar inte för:
Direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av användning av Viaplay
Virus eller annan skada på användarens dator till följd av registrering på eller användning av Viaplay – däribland överföring av material, ljud, data, text, bilder och video från webbplatsen
Vinstens beskaffenhet, utskick och information. Detta ansvar ligger hos Viaplay
Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkor vid oförutsedd händelse.
Alla som mottar vinsten friskriver arrangör och partners (General Mills och Viaplay) från allt ansvar som rör skada eller skador som orsakats av eller påstås ha orsakats genom deltagande i denna kampanj och mottagande och användning av vinsten så långt sådan friskrivning är möjligt enligt gällande svensk lag.
I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer General Mills beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.