Ja, det stämmer, Old El Paso firar vårt 40-årsjubileum i Sverige i år!

Vi kom till Sverige första gången 1983 och sen dess har vi haft fullt upp med att hjälpa er över hela landet att njuta av tacofredag varje vecka.

Vi är väldigt stolta över alla middagsbord vi har varit närvarande vid genom åren, de minnen vi hjälpt till att skapa och såklart debatterna kring hur du fyller dina tacos.

Var med i firandet genom att dela DIN tacobeställning med oss och få en chans att vinna några fantastiska priser.

Fullständiga villkor och bestämmelser

 1. Kampanjen är öppen för personer bosatta i Sverige som är 18 år eller äldre, med undantag för arrangörens anställda eller ombud eller andra med yrkesmässig anknytning till kampanjen.
 2. Du behöver inte genomföra ett köp. Du behöver emellertid internetanslutning samt ett giltigt officiellt Instagram-, Facebook- eller TikTok-konto.
 3. Kampanjperiod: Delta mellan kl 00.00 mellaneuropeisk sommartid den 23 oktober 2023 och kl 23.59 mellaneuropeisk tid den 30 november 2023.
 4. Det finns tre olika sätt att delta med en delad prispott. Hur du deltar:
  1. Första sättet att delta: Logga in på ditt Instagram- eller TikTok-konto (eller skapa ett gratis), leta upp ett kampanjinlägg med @rasmusbjork, @regnbagsreggad eller @foodgeekz.se som delar sin Old El Paso-beställning och kommentera under inlägget med din perfekta Taco-beställning. Inkludera #mintacoturordning och tagga @oldelpasosverige för att delta i prisdragningen.
  2. Andra sättet att delta: Logga in på ditt Instagram- eller TikTok-konto och dela en video eller bild av din perfekta Taco-beställning i ditt flöde eller story inklusive hashtaggen #mintacoturordning och tagga @oldelpasosverige för att delta i prisdragningen.
  3. Tredje sättet att delta: Logga in på ditt Instagram- eller Facebook-konto (eller skapa ett gratis), gå till @oldelpasosverige(IG)/ OldElPasoSverige (FB) för att delta i prisdragningen, leta upp en kampanjpost och kommentera under posten med din perfekta Taco-beställning inklusive #mintacoturordning och bara för Instagram ska du tagga @OldElPasoSverige för att delta i prisdragningen.
 5. Högst ett bidrag per sätt att delta är tillåtet under kampanjperioden. Ingen får vinna fler än ett första pris per person.
 6. Din profil måste vara inställd på offentlig i fyra veckor efter att kampanjperioden är över för att bli kontaktad om du utses till vinnare.
 7. Ytterligare information om villkor för tävlingsbidrag:
  1. Deltagare får endast dela bilder eller videor som inte gör intrång eller kränker någon tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till, ägande, upphovsrätt, varumärken, patent, logotyper, licensrättigheter, rättigheter till publicitet eller integritet eller andra immateriella rättigheter samt andra krav i tillämplig lagstiftning.
 8. Priserna:Det blir totalt tre vinnare. Varje vinnare vinner 1 x El Paso-produkter som räcker för ett år framöver.
 9. Fler uppgifter om priset:
  1. Old El Paso-produkterna för ett år inkluderar:
   1. 52 x glutenfria tortillabröd
   2. 52 x Tortilla Pockets
   3. 52 x mellanstark taco-sås
   4. 52 x taco kryddmix (tre paket)
   5. 52 x stark taco-sås
   6. 52 x OEP blå majschips
   7. 52 x mellanstark taco-salsa
  2. Produkterna levereras till vinnarens hemadress i två omgångar. Den första levereras inom 28 dagar efter att priset accepterades, och den andra levereras sex månader efter att den första omgången levererades.
 10. Val av vinnare: Tre provisoriska vinnare dras slumpmässigt från alla giltiga tävlingsbidrag som tagits emot under kampanjperioden. Prisdragningen görs inom fem arbetsdagar efter kampanjperiodens slut.
 11. Vinnaren meddelas: Provisoriska vinnare kontaktas via det sociala mediekonto som användes för att delta inom sju arbetsdagar från att vinnarna valts och kommer att ombes tillhandahålla bevis på identitet och behörighet. Rimliga ansträngningar kommer att göras för att kontakta de provisoriska vinnarna. När behörighet har bekräftats utses den provisoriska vinnaren till vinnare. Om en provisorisk vinnare inte svarar inom 14 dagar från första kontakten förbehåller vi oss rätten att diskvalificera deltagaren och dela ut priset till en reserv som valts på samma sätt. Reservvinnare kan ha kortare tid på sig att svara.
 12. Acceptera priset: Meddelande om att arrangera prisutdelningen skickas ut inom 28 dagar efter att priset har godtagits. I det osannolika fallet att en vinnare inte har mottagit kommunikationen om att arrangera priset måste vinnaren informera arrangören om detta genom att skicka ett e-postmeddelande till OepSe.social@genmills.com. Om vinnaren inte gör det förbehåller arrangören sig rätten att inte utfärda priset igen efter eget gottfinnande.
 13. Moderering: Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa bidrag som arrangören anser:
  1. strider mot villkoren och bestämmelserna;
  2. innehåller något som är stötande, skadligt, kränkande eller som på annat sätt är olämpligt för publicering med avseende på etnicitet, religion, ursprung eller kön, eller som kan ge en negativ syn på arrangörens eller på en varumärkespartners namn, rykte eller goodwill;
  3. innehåller eller hänvisar till en obehörig tredje parts märke eller hänvisar till en tredje parts namn, logotyp och/eller varumärke;
  4. främjar en politisk agenda.
 14. Arrangören kan be vinnarna att medverka i publicitet i samband med kampanjen. Deltagande sker efter vinnarens gottfinnande och är inte ett villkor för att acceptera priset.
 15. Arrangören eftersträvar att driva en rättvis och säker kampanj och att förhindra missbruk och bedrägeri. Om du deltar på ett sätt som inte överensstämmer med dessa villkor och bestämmelser kommer ditt bidrag (och bidrag från eventuella relevanta alias) att diskvalificeras. Pris som redan har tilldelats kan ogiltigförklaras och återkrävas, och arrangören förbehåller sig rätten att förbjuda dig att delta i framtida kampanjer under en period på minst sex månader. Av den här anledningen förbehåller sig arrangören rätten att när som helst:
  1. Bekräfta deltagarnas och/eller preliminära vinnares behörighet på olika sätt genom att begära information som arrangören anser vara lämplig för syftet. Ett bidrag eller ett pris kan förvägras tills verifieringen är klar.
  2. Diskvalificera bidrag som inte skickas direkt av den person som deltar i kampanjen.
  3. Diskvalificera bidrag som skickas in med hjälp av anonyma e-posttjänster som, men inte begränsat till, GuerillaMail, Dispostable eller Mailinator.
  4. Diskvalificera massbidrag från enskilda personer, handel, konsumentgrupper eller tredje part, ofullständiga bidrag och bidrag som skickas in via makron eller andra automatiska metoder.
  5. Diskvalificera bidrag som överskrider det maximalt tillåtna antalet, eller sådana som använder tekniker som till exempel ’script’, ’brute force’, flera SIM-kort för textbidrag, döljer sin identitet genom att manipulera IP-adresser, använder alias eller andra identiteter än den egna eller med hjälp av andra metoder.
  6. Diskvalificera deltagare som manipulerar deltagningsprocessen.
  7. Diskvalificera bidrag som, på något annat sätt, inte uppfyller kraven i dessa villkor och bestämmelser.
  8. Avbryta, ändra eller skjuta upp kampanjen om den inte kan genomföras som planerat av anledningar som inkluderar, men ej begränsat till manipulering, obehöriga ingrepp, bedrägeri, oärlighet, tekniska fel eller annan orsak som arrangören inte kan råda över, vilket skadar eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller korrekt genomförande av denna kampanj.
 16. Priserna kan inte överlåtas eller bytas ut och kan inte lösas in mot kontanter eller någon annan form av ersättning. Om ett pris och/eller någon del av ett pris inte är tillgängligt, förbehåller arrangören sig rätten att efter eget gottfinnande ersätta priset eller en del av priset med ett annat pris till samma eller högre värde.
 17. Inget ansvar kan tas för bidrag som går förlorade, är försenade, korrumperade, felriktade eller ofullständiga eller som inte går att leverera på grund av tekniska eller andra orsaker. Sändningsbevis är inte giltigt som mottagningsbevis. Arrangören garanterar inte kontinuerlig eller säker åtkomst till Instagram, YouTube, Facebook och/eller TikTok.
 18. Kampanjen sponsras inte på något sätt och är inte godkänd, administrerad av eller förknippad med Instagram, Facebook och/eller TikTok. Genom att delta tillhandahåller du uppgifter till arrangören och inte till Instagram, Facebook och/eller TikTok. Instagram, Facebook och/eller TikTok ansvarar inte för någon del av den här kampanjen.
 19. Arrangören och tillhörande företag är inte ansvariga för eventuella förluster (inklusive, men utan begränsning, indirekta, särskilda eller följdskador eller förlust av vinst), kostnader eller skador som åsamkats eller uppstått (även vid eventuell vårdslöshet) i samband med den här kampanjen (JS14131) eller när priset/ett pris tas emot eller används, med undantag för ansvar som inte kan uteslutas enligt lag. Ingenting i dessa Villkor och bestämmelser utesluter arrangörens ansvar vid dödsfall eller personskada på grund av vårdslöshet.
 20. Arrangören tar inte ansvar för eventuell underlåtenhet att utföra, eller dröjsmål med att fullgöra, skyldigheter på grund av omständigheter utanför deras rimliga kontroll som uppstår på grund av, men ej begränsat till force majeur, globala eller regionala epidemier eller pandemi, ogynnsamma väderförhållanden, brand, strejk, krig, terroristaktivitet, fientlighet, politisk instabilitet, civila oroligheter, pest eller andra naturkatastrofer eller några andra omständigheter.
 21. Deltagarnas personuppgifter som anges i samband med kampanjen kommer att användas för den här kampanjen och i forsknings- och analyssyfte av arrangören och/eller representanter som har utsetts för att hjälpa till med att driva kampanjen och kommer inte att visas för en tredje part som inte har något samband med kampanjen såvida inte du har gett ditt samtycke till detta. Dina personuppgifter kommer att hanteras i överensstämmelse med arrangörens sekretesspolicy som finns tillgänglig på https://www.generalmills.com/privacy-security/sweden-swedish-privacy-policy.
 22. Om någon del av dessa Villkor och bestämmelser anses vara rättsligt ogiltig, olaglig eller ogenomförbar kommer det inte att påverka hur de återstående villkoren uppföljs med full kraft och effekt.
 23. Genom att delta anses du ha samtyckt till att vara bunden av dessa villkor och bestämmelser.
 24. Om det uppkommer skillnader mellan dessa villkor och bestämmelser och de i marknadsföringsmaterial gäller dessa villkor och bestämmelser.
 25. Dessa Villkor och bestämmelser regleras av svensk lag och tolkningen och tillämpningen av denna omfattas av svenska domstolars exklusiva behörighet.
 26. Arrangör: General Mills International SARL Avenue Reverdil 12-14 1260 Nyon Schweiz